Taxan

På Förskolan Ekot AB gäller maxtaxan.

 

Rutiner för betalning av taxan till förskolan EKOT AB

·         Viktigt!!! Lämna in blanketten om inkomsterna under inskolningstiden.       Taxan betalas alltid hel månad och alla årets månader.

·         Accepterar ni maxtaxan så fyller ni i JA på blanketten och ni behöver inte uppge några inkomstuppgifter.

·         Accepterar ni inte maxtaxan så fyller ni i NEJ på blanketten och ni måste uppge era inkomstuppgifter.

·         Med maxtaxan innebär: 45.390kr/månad, före skatt, gemensamt i hushållet så betalar ni 1.362kr för barn nr 1 och 908kr för barn nr 2 osv. tjänar hushållet under 45.390kr/månad så finns det en ”lathund” att tillgå för att se hur mycket ni ska betala för placeringen på förskolan.

Gemensamt hushåll menas: Gifta vårdnadshavare. Sammanboende vårdnadshavare. En vårdnadshavare och ny partner.

·         Om er gemensamma inkomst är t.ex. 34.200kr höjs inkomsten till 35.000kr. alltid upp till helt 1000-tal.

·         Ändras din/er inkomst är det alltid nuläget som gäller utifrån inkomsten. Ingen återbetalning i efterhand.

·         Vid arbetslöshet och när vårdnadshavare erhåller arbete ska inkomstuppgift lämnas till förskolan innan eller när arbetet startar, om inte så debiteras maxtaxan.

·         Åberopar ni en lägre taxa vid föräldraledighet/arbetslöshet etc. ska inkomstuppgift lämnas till förskolan snarast. Sänkningen gäller då för nästkommande månad.

·         Inkommer inte rätt uppgifter i tid, gäller maxtaxan tills rätt uppgifter inkommit, gäller från nästkommande månad.

·         Fr.o.m. augusti det år som barnet fyller 3 år så gäller allmän förskola. Det innebär avdrag på 3/8 på avgiften som ni betalar. Ex. 1.362kr-510kr=852kr/månad.

·         En faktura läggs på barnets hylla så snart inkomst uppgifterna kommit in.

·         Betalningen sker i förskott. Det innebär att första betalningen är för de två första månaderna.

·         Ange ALLTID barnets namn och vilken månad som inbetalningen avser, detta för att vi ska kunna se vilken månad ni betalt för.

·         Det kommer inte en faktura varje månad utan ni får inbetalningskort på barnets hylla vid start och vid förändringar. Detta gör vi för att spara på miljön.

·         Inbetalningen ska betalas den 30:e varje månad till
bankgiro:5918-1222.


·         Inkomstförfrågan kommer ut en gång/år.

Vid frågor ang. fakturan och maxtaxan, kontakta Ki Andersson         ki@forskolanekot.se    070-533 59 56