Taxan

Rutiner för betalning av taxan till förskolan Hagvidson Ekot

Viktigt!!! Skicka in blanketten inkomstredovisning till annlouise.ekevid@hagvidson.se senast under inskolningstiden.      

Taxan betalas alltid hel månad och alla årets månader. Taxan är 3% av hushålletssammanlagda inkomst, med ett inkomsttak. Du får aldrig en högre avgift än maxtaxan. se kommunens hemsida, vi har samma rutiner.

Accepterar ni maxtaxan så fyller ni i JA på blanketten och ni behöver inte uppge några inkomstuppgifter.

Accepterar ni inte maxtaxan så fyller ni i NEJ på blanketten och ni måste uppge era inkomstuppgifter. 

Med maxtaxan innebär att ni har en inkomst på 46080 kr/månad, före skatt, gemensamt i hushållet då betalar ni 1.382kr för barn nr 1 och 922kr för barn nr 2 och 461 kr för barn nr 3. Avgift tas ut för maximalt 3 barn. 

Gemensamt hushåll menas: Gifta vårdnadshavare. Sammanboende vårdnadshavare. En vårdnadshavare och ny partner.

Ändras din/er inkomst är det alltid nuläget som gäller utifrån inkomsten. Ingen återbetalning i efterhand.

Vid arbetslöshet och när vårdnadshavare erhåller arbete ska inkomstuppgift skickas till annlouise.ekevid@hagvidson.se innan eller när arbetet startar, om inte så debiteras maxtaxan.

Åberopar ni en lägre taxa vid föräldraledighet/arbetslöshet etc. ska inkomstuppgift skickas till annlouise.ekevid@hagvidson.se 
Sänkningen gäller då för nästkommande månad.

Inkommer inte rätt uppgifter i tid, gäller maxtaxan tills rätt uppgifter inkommit, gäller från nästkommande månad.

Fr.o.m. augusti det år som barnet fyller 3 år så gäller allmän förskola. Det innebär avdrag på avgiften från 1 augusti. Ex. 1.382kr - 415kr = 967kr/månad. (30% rabatt) Om ert barn går 15 timmar från augusti det året som barnet fyller 3 år utgår ingen avgift alls. En blankett för ALF behöver då fyllas i och lämnas till förskolechef.

En faktura skickas ut via e-post så snart inkomst uppgifterna kommit in och kommer den 1:a i varje månad.

Betalningen sker i efterskott. Önskar ni betala via er egen bank överföring varje månad så ange alltid barnets för och efternamn och vilken månad betalningen gäller för. Vi har inte autogiro. (faktura skickas dock alltid ut via e-posten)

Inkomstförfrågan kommer ut en gång/år.

Uppsägning 60 dagar från inkommen uppsägning skriftligen till förskolechefen. 
linda.stenberg@hagvidson.se

Vid frågor ang. fakturan och maxtaxan, kontakta Ann-Louise Ekevid Hagvidson Ekot 070-5673070 annlouise.ekevid@hagvidson.se

 

  • Skickas till Ekonomiavdelningen