Vistelsetid

Vistelsetiden på förskolan grundar sig på vårdnadshavarnas arbets/studietider samt restid.

Schemat för barnets vistelsetid ska lämnas in skriftlig på förskolans schemablankett och det är en överenskommelse mellan vårdnadshavare och förskolan som fastställs tillsammans med förskolechef eller personal.

 

Barn till vårdnadshavare som inte arbetar eller studerar erbjuds placering med 15 timmar per vecka, tis-tors kl.9-14. Denna tid är avgiftslagd utifrån maxtaxan. Är ditt barn 3 år så gäller allmän förskoleplacering. Läs gärna mer under fliken Allmän förskola.

Allmän förskoleplacering (ALF)

Allmän förskola vänder sig till alla barn som från höstterminen det år de fyller 3 år t.o.m. vårterminen de fyller 6 år.
Allmän förskola omfattar 525 timmar/år och följer grundskolans läsårsdata.
Veckorna som barnen har rätt till verksamheten på
HagVidSon Ekot är: 34-43 + 45-50 + 3-8 + 10-13 + 15-23 = 35veckor/verksamhetsår.    

Vistelsetiden för allmän förskola. Barnet är hos oss tis – tors kl.9-14 dessa dagar.
Dessa dagar går inte att byta under veckan.
För barn som får syskon gäller 15 timmar/vecka fr.o.m. att syskonet kommer hem.