Allmän förskola

Allmän förskola
vänder sig till alla barn som från höstterminen det år de fyller 3 år t.o.m. vårterminen de fyller 6 år.

 

Allmän förskola omfattar 525 timmar/år och följer grundskolans läsårsdata.
Veckorna som barnen har rätt till verksamheten på
Förskolan Ekot är: 34-43 + 45-50 + 3-8 + 10-15 + 17-24 = 36veckor/verksamhetsår.

 

Vistelsetiden för allmän förskola. Barnet är hos oss tis – tors kl.9-14 dessa dagar.
Dessa dagar går inte att byta under veckan.

 

För barn som får syskon gäller 15 timmar/vecka fr.o.m. att syskonet kommer hem.
Väljer du som förälder endast Allmän förskola så är tiden avgiftsfri.
Är ditt barn mer tid eller annan tid än angivet så betalar du utifrån maxtaxan.