Taxan

När barnet börjar på förskolan så får ni blanketter som gäller för taxan. Du som vårdnadshavare fyller i dessa och lämnar in till förskolan och vi skickar in uppgifterna till kommunen och du/ni får sen inbetaningsuppgifter från kommunen. Har du sen flera frågor ang taxan så kontakta Ing-Britt Hjelm på kommunen, växel: 0220-390 00.