Uppsägning

Uppsägning.
Uppsägning av plats sker alltid skriftligt på blanketten som finns på förskolan eller som du skriver ut via surahammars hemsidan.
Uppsägningstiden är 3 månader.
Uppsägningstiden gäller för hel kalendermånad. Tänk på att alltid säga upp placeringen den 1:a i månaden.
Avgift uttages under uppsägningstiden oavsett om platsen används eller ej.