Vistelsetid

Vistelsetiden på förskolan grundar sig på vårdnadshavarnas arbets/studietider samt restid.


Schemat för barnets vistelsetid ska lämnas in skriftlig på förskolans schemablankett och det är en överenskommelse mellan vårdnadshavare och förskolan som fastställs tillsammans med förskolechef eller personal.

Barn till vårdnadshavare som inte arbetar eller studerar erbjuds placering med 15 timmar per vecka, tis-tors kl.9-14. Denna tid är avgiftslagd utifrån maxtaxan. Är ditt barn 3 år så gäller allmän förskoleplacering. Läs gärna mer under fliken Allmän förskola.