Allmän Förskola

Allmän förskola
vänder sig till alla barn som från höstterminen det år de fyller 3 år t.o.m. vårterminen de fyller 6 år.

 

Allmän förskola omfattar 525 timmar/år och följer grundskolans läsårsdata.
Veckorna som barnen har rätt till verksamheten på
Förskolan Ekot är: 34-43 + 45-50 + 3-8 + 10-15 + 17-24 = 36veckor/verksamhetsår.

 

Vistelsetiden för allmän förskola. Barnet är hos oss tis – tors kl.9-14 dessa dagar.
Dessa dagar går inte att byta under veckan.

 

För barn som får syskon gäller 15 timmar/vecka fr.o.m. att syskonet kommer hem.

 

Väljer du som förälder endast Allmän förskola så är tiden avgiftsfri.