Taxan

Taxan betalas via Västerås Stad och du finner mer information på hemsidan www.vasteras.se

 

Hos oss gäller maxtaxan. Det finns en maxtaxa som fungerar som ett tak för hur mycket du ska betala. Taket är för närvarande 1 287 kronor per barn och månad. Det förutsätter att hushållets samlade inkomst är lika med eller överstiger 42 890 kronor per månad.

 

Den allmänna förskolan är avgiftsfri. För de barn som behöver ytterligare tid utöver 15 timmar per vecka under skolåret tas en avgift ut enligt maxtaxans regler, men med en reduktion.
Reduktionen görs för alla 3-5-åringar i förskolan och gäller från och med höstterminen det år barnet fyller tre år.

 

Avgiften förändras när barnet byter schematid, men den kan också förändras när familjens inkomster minskar eller ökar. Vårdnadshavare ska själva anmäla de inkomstförändringar som sker under året till Västerås stad. Därutöver kommer du minst en gång per år att få en inkomstförfrågan från Västerås stad. Om du inte besvarar denna förfrågan riskerar din avgift att höjas till maxtaxans högsta nivå.

 

Vårdnadshavare betalar en avgift oavsett om barnet har kommunal, fristående eller enskild verksamhet. Avgiften betalas till Västerås stad från och med första inskolningsdagen och sedan tolv månader per år. Det finns ingen möjlighet till avgiftsbefrielse på grund av till exempel sjukdom, semester eller annan ledighet.