Uppsägning

Uppsägningstiden på Förskolan Ekot är två månader och gäller från det datum då uppsägning gjorts.


Uppsägningen ska ske skriftligt, antingen via brev till Västerås Stad eller e-tjänst via www.vasteras.se

 

Avgiften tas ut under hela uppsägningstiden oavsett om barnet använder platsen eller ej. Detta gäller även vid uppsägning i samband med föräldraledighet.

 

Vid byte mellan till exempel förskola och fritidshem påverkas
avgiften från och med det datum då barnet börjar i den nya
verksamheten.