Vistelsetid

Kommunen fastställer hur mycket tid varje barn har rätt till.
Tiden baseras enligt skollagen på vårdnadshavarens arbetstid/studietid och resa till och från arbetsplatsen/studieplatsen.


Schemat för barnets vistelsetid ska lämnas in skriftlig på förskolans schemablankett och till Västerås Stad pga av att det ligger till grund för taxan. Schemat är en överenskommelse mellan vårdnadshavare och förskolan som fastställs tillsammans med förskolechef eller personal.

 

Barn som har vårdnadshavare som är arbetssökande har rätt att få eller behålla plats i verksamhet totalt 20 timmar per vecka. Vistelsetiden är då mån-tors kl.9-14.

 

Barn till vårdnadshavare som är föräldralediga med syskon har rätt att få eller behålla placering med 15 timmar per vecka, tis-tors kl.9-14.

Är ditt barn 3 år så gäller allmän förskoleplacering. Du kan då välja att endast anmäla för Allmän Förskoleplacering eller har du större behov så reduceras taxan. Läs gärna mer under fliken Allmän förskola.