Grön Flagg

Vi fick vår första certifiering Grön Flagg 2008 och arbetar fortlöppande med det arbetet med olika teman.
 

Grattis Förskolan Ekot Västerås!

Senaste rapporten från Grön Flagg om vårt arbete med våra utvecklingsområden. Februari 2013

"Ni har på ett mycket kreativt och varierat sätt jobbat med era utvecklingsområden.
Det är inspirerande att läsa er rapport och se hur ni har integrerat hållbar utveckling i er verksamhet! 

Ni har bilder som avspeglar er verksamhet väl och ni har genomfört många spännande experiment och upptäckter. 
Det verkar som att ni genom ert arbetssätt har lyckats fånga barnens intresse och nyfikenhet och vilja att delta och utforska. 

Genom ert förhållningssätt och era aktiviteter stärker ni förmågor i barnen som är viktiga för att vara med och skapa en 
mer hållbar utveckling. Vi är imponerade av ert genomtänkta förhållningssätt och den nyfikenhet och vilja att lära som 
verkar finnas hos både personal och barn. 

Det verkar som att ni har ett givande Grön Flagg -arbete både för barn och vuxna!"

I dagsläget så jobbar vi för att skriva ihop vår nästa handlingsplan i arbetet med Grön Flagg. 

Du som förälder/vårdnadshavare är välkommen att ta del av vårat arbete och rappotering. Vill du se tidigare arbeten så prata med ansvariga pedagoger så tar vi fram det till dig. 

För oss finns alltid sortering, kompostering och odling i vår vardag hela året. Oavsett om vi arbetar som förskolechef, pedagog, kokerska, lokalvårdare, fastighetsskötare eller är barn på Ekot så gör eller lär vi oss detta.